Görsellerin telif hakları saklıdır ve onları indirme izniniz yoktur. İndiren, izinsiz kullanan kişiler yasal yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.

Close
En son neler yazdım?

Namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem. Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem..

Projeler

/ 17 Nisan 2021

Burada yapılan projelerin sadece bir kısmı yer almaktadır. Yaptığımız tüm projeleri listelemeye vaktimiz yetmez 🙂

Sigara Tepsi Besleme Uygulaması S7-1200  (Bulgaristan)

Projede 1 adet Siemens marka PLC,  2 adet Danfoss marka AC sürücü, 4 adet Sick marka sensör kullanılmıştır. Filtre besleme işlemi operatör tarafından manuel olarak yapıldıktan sonra makina doluluk oranı göz önüne alınarak hat hızı ve filtre besleme işlemi yapılmıştır.


Konveyör Ürün Taşıma ve Pick&Place Uygulaması Hattı S7-1500  (İngiltere)

Projede Pick&Place bölgesine toplam 7 giriş hattı ve 4 çıkış hattı bulunmaktadır. Toplamda 6 adet Sew marka servo sürücü, toplamda 4 adet Sick marka barkod okuyucu, 2 adet Siemens marka S7-1500 PLC, 2 adet Siemens marka comfort panel, 22 adet Pilz marka güvenlik kapı switchi, 22 adet Pilz marka güvenlik manyetik switchi, 5 adet Pilz marka güvenlik emniyet halatı, 34 adet Pilz marka acil stop butonu, 8 adet Pilz marka güvenlik PDP modülleri, 4 adet Murr marka IO-Link master modülleri, 16 adet – Murr marka IO link IO Modülleri yer almaktadır.

Ürünler makinalardan çıktıktan sonra bizim hattımızda barkod okuyucular ile okunarak servolar yardımıyla sort edilmekte ve ilgili hatlara ayrılmakta. Ayrılan ürünler Pick&Place sistemine girerek gruplandırılması yapılmakta. Oradan çıkan ürünler gruplar halinde paketleme makinasına gitmektedir. Herhangi bir acil durumda tüm sistem durmakta ve gerekli resetleme işleminin ardından kaldığı yerden çalışmaya devam etmektedir. Hangi ürünün hangi hatta sort edileceği, kaç adet ürünün sort edildiği, kaç adet ürünün barkod okuyucu tarafından okunduğu yada okunamadığı, hata ve arıza bilgileri gibi tüm detaylar HMI panel üzerinde gösterilmiştir. Gerekli yetkilendirme işlemi operatörler için yapılmış ve HMI kullanımı yetki seviyesine göre ayrılmıştır.


Konveyör Ürün Taşıma Hattı S7-1200  (Bangladeş)

4 katlı fabrikanın tüm katlarında ayrı ürünlerin üretimleri yapılmakta. Tüm katlarda ki proses kısaca; ürünlerin kolilere yerleştirilmesi, kolilerin hat çalışırken bantlama makinasına girmesi ve trafik bölgelerinden geçerek tek bir hatta toplanıp giriş kata giderek depolanması işlemidir. Projede çok fazla AC sürücü olduğundan ve kablolama maliyeti ve işçilik göz önüne alınarak bu projede Lenze marka desantral sürücüler kullanılmıştır. Siemens PLC ile Bihl-Wiedemann marka Gateway’ler kullanarak sistem tasarlanmıştır. Sahada ki sürücüler ila Gateway arasında AS-I haberleşme, gateway ile Siemens plc arasında ise profinet haberleşme ile tüm veri alış verişi sağlanmıştır. AS-I hattının sağladığı kolaylık ile sahada ki bütün emniyet halatları ve acil butonların bağlantıları da AS-I hattı üzerinden yapılmıştır. Ayrıca sistemde 1 adet Siemens marka Comfort panel kullanılarak proje deki tüm veriler HMI panel üzerinden gösterilmiştir.


ABB IRB460 Robotu ve Siemens S7-1200 PLC İle Tam Otomatik Paletleme Sistemi (Manisa)


ABB IRB6620 Robotu ve Devicenet Haberleşme Kullanılarak Pres Besleme, Hazır Olan Ürünü Presten Alıp Trim Makinasına Besleme İşlemi (Kocaeli/Gebze)


ABB IRB6600 Robotu İle Tam Otomatik Damacana Paletleme Sistemi (İstanbul)


ABB IRB6700 Robotu ve Siemens s7-1200 PLC ile Savunma Sanayisi İçin Patlayıcı İmha Projesi


ABB IRB4400 Robotu ve Devicenet Haberleşme Kullanılarak Robotlu Kesim Uygulaması (Çorlu) / Büyük ölçekli üretim yapan bir firma için üretimin daha hızlı ve daha verimli olabilmesi için parça kesiminin robotla yapılması. Proje kapsamında robot için özel olarak seçilmiş olan kesme opsiyonunun kullanılması, uygun freze ve spindle seçiminin yapılması, CADData bilgisiyle kesme işleminin uygun şekilde yapılması. Mekanik ünitelerin seçimi ve kullanılması dışındaki durumlar tamamen yazılımsal ve projenin robot ve plc yazılımı tarafımdan yazılmıştır.


ABB IRB460 Robotu, AC500 PLC ve Tartım Sistemi Kullanılarak Paletleme Projesi (Riyad-Arabistan) / Seri üretim yapan maden fabrikası için paletleme sisteminin robatla yapılması. Bu projede yaklaşık 15 ürün ve 1 robot için 3 konveyor sistemi vardır. Oparatör gerekli ürünün seçimini, yapılacak dizilimin kat sayısını ve hangi hatların çalışacağını seçebilmekte ve robot yapılan seçime göre dizilim yapmaktadır. Ayrıca hatalı ürünler tartım otomasyonuyla kontrol edilerek hatalı olması durumunda robot bu ürünleri hatalı ürün paletine ayırmaktadır. Diğer sistemlerde olduğu gibi paletler dolduğunda ışıklı ve sesli uyarı vermektedir. (Bu fabrika için 4 proje yapılmış olup aynı veya benzer projeler olduğundan açıklanmamıştır.)


ABB IRB460 Robotu ve AC500 PLC Kullanılarak Paletleme Projesi (Samsun) / Seri üretim yapan maden fabrikası için paletleme sisteminin robatla yapılması. Bu projede tek ürün ik farklı boyuttaki torbalarla ve iki farklı palete dizilim yapılmaktadır. Programda oparatör hangi boyuttaki torbayı hangi tip palete dizeceğini ve kaç kat dizilim yapacağını seçebilmekte. Palet doldğunda ışıkla ve sesli olarak ikaz vermektedir. PLC İle Akıllı Sistem Tasarımı / Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi / Projede PLC programlanarak trafik yoğunluğuna göre trafik ışıklarının kontrolü ve ışıkların yanma sürelerinin kontrolü sağlanmıştır. Ayrıca projemizde geçiş üstünlüğü her zaman öncelikle yayaya verilmiştir. Projenin ön hazırlığı, tasarlanması, programlanması ve raporlanması aşamalarından sonra sunumu yapılarak başarı ile tamamlanmıştır.


PLC İle Akıllı Havuz Sistemi / Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC Dersi / Projede hedef; bir havuzun etrafındaki farklı 4 su pompasının ve her pompanın etrafında farklı renkte olan 4 lambanın kontrolünü ve zamanlamasını sağlamak.


Yükselteç Tasarımı / Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı Dersi / Besleme gerilimi proje sorumlusu tarafından belirlenebilecek ancak Collektör-Emiter arası gerilimi ve Beyz akımı sağlanması istenen kriterler arasında olacak yükselteç tasarımı yapılmıştır.


Radyo İstasyonu / Selçuk Üniversitesi Ereğli M.Y.O. Bitirme Projesi / Yüksekokul için 5km çaptaki alan için sürekli yayın yapabilecek bir radyo istasyonu kurulumu projesi başlatıldı. Proje aşamalı olarak 3 yılda mezun olacak öğrencilerin bitirme projesini kapsamaktadır. Bunun sebebi gerçek bir radyo istasyonun kurulmasından ve projenin maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır. Bitirme projesi kapsamında radyo frekanslarının yükselteç katı tamamlandı ve uygun verici antenler alındı.


Mikroişlemci İle Elektronik Zar / Selçuk Üniversitesi Ereğli M.Y.O. / Mikroişlemci programlanarak elektronik zar tasarımı yapıldı. Projedeki amaç algoritma yapısını ve programlamayı geliştirmekti. Proje belirlenen süreden çok daha kısa sürede tamamlanarak teslim edildi.


Başarı Bursu / Selçuk Üniversitesi Ereğli M.Y.O. (Bölüm İkinciliği) / Yüksekokulun ilk senesini bölüm ikincisi olarak tamamlayarak başarı bursu kazandım.


Erasmus Programı / Universidade Nova De Lisboa – Portekiz / 5 aylık eğitim dönemimi geçirdiğim Portekiz’in başkenti Lizbon’da İngilizcemi daha fazla geliştirme, farklı kültürler hakkında bilgiler edinme ve yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı buldum. Eğitimimin son haftalarında kısa bir Avrupa turuna çıkarak farklı ülkeleri görme fırsatı da yakalamış oldum.